You are currently viewing Biele Vody

Biele Vody

Biele Vody je rázovitá horská osada vzdialená 12 km od mesta Hriňová, smerom na Brezno. Nachádza sa v centrálnom pásme Veporských vrchov, uprostred vrcholov s nadmorskými výškami 900 -1100 m. Územie je chránená poľovná oblasť a časť spadá do Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Biele Vody sú vhodnou turistickou oblasťou pre individuálnu aj rodinnú rekreáciu v zimnom i letnom období.

Do lyžiarskeho strediska Biele Vody je možné dopraviť sa po účelovej komunikácii, ktorá je počas zimy pravidelne upravovaná a posypaná vďaka miestnej autobusovej linke. Snehové reťaze sú potrebné  len v prípade nárazového kalamitného snehu.

     Z hlavnej cesty ťahu Lučenec-Zvolen v obci Kriváň odbočíte do Hriňovej. Vojdete do mesta Hriňová a na kruhovom objazde odbočíte doľava smerom na Brezno. Pôjdete ďalej rovno a po 6-tich km nájdete dobre značenú odbočku doprava – Biele Vody. Tu končí štátna cesta prvej triedy a začína miestna celoročne udržiavaná a posypaná komunikácia priamo až do strediska, v dĺžke ďalších 6 km.